Cena reklamy na Google

cena-reklamy-google-ads-arrow-marketing

2022-11-13

Ať už se zaměřujete na propagaci eshopu nebo propagaci webu, jistě vás zajímá, jaká je cena reklamy na Google ads, největšího hráče na poli online marketingu. Při čtení tohoto článku dávejte dobrý pozor. Na základě informací v něm totiž budete schopni určit, na kolik vás kampaně na Google Ads vyjdou. 

Abychom znali cenu reklamy vytvořenou v prostředí bývalého Google AdWords, je důležité pochopit tvorbu a správu rozpočtů, typy a formáty kampaní a reklam a strategie nabídek. Zásadní je také znát faktory, které mají přímý vliv na cenu reklam.

Po přečtení tohoto článku vám bude jasné:

 • stanovení reklamního rozpočtu
 • jak Google Ads zachází s rozpočtem
 • stanovení cíle reklamní kampaně
 • volba strategie nabídek a rozdíly mezi nimi
 • co ovlivňuje cenu reklamy
 • omezení reklamy na Google Ads
 • konkrétní výše rozpočtu kampaní

Stanovení rozpočtu reklamní kampaně

Na reklamní kampaně si na začátku musíte vyhradit částku úměrnou velikosti vašeho podnikání, jeho cash flow a požadovaným výsledkům. Google reklama nemá žádnou univerzální výši potřebné. Nicméně existují dva přístupy, které vám při stanovení rozpočtu pomohou.

Fixní částka

Jak název napovídá, jedná se o způsob, který z vašeho rozpočtu udělá fixní náklad. Předem znáte jeho výši a můžete jej kdykoliv přizpůsobit. Jedná se o velmi přímočarou a “bezúdržbovou” cestu ke stanovení rozpočtu. Zvláště vhodné je to v případech, kdy pro váš obchodní model není až tak důležitá kvantita, ale kvalita zákazníků nebo pokud nemáte “neomezený” rozpočet.

ROAS (return on ad spend)

Druhým způsobem stanovení výše útraty na Google reklamu je pomocí metod ROAS a PNO. Jedná se o návratnost investic do reklamy, respektive podíl nákladů na obratu (PNO). Tyto metriky se dají zaměňovat, jelikož se jedná o převrácenou hodnotu. Stěžejní je pro tento způsob stanovení rozpočtu správné nastavení konverzí. Jejich hodnota totiž ovlivňuje konkrétní výši vaší útraty. Tato metoda se používá primárně u e-shopů, které využívají chytrých nabídek v rámci cílů kampaně.

Zpravidla bývá ROAS nastaven na hodnotu kolem 500 %, což odpovídá 0,20 % PNO. Investovaná koruna by vám tedy přinesla korun 5. Ideální výše ROAS se nicméně liší u každého klienta i v rámci jednoho oboru. Co může fungovat a přinášet zisky jednomu, může jiné přivést ke ztrátě.

Jakou metodu zvolit při stanovení rozpočtu

V Arrow marketing je vám vždy k dispozici náš strategický konzultant a projektový manažer. Ten vám pomůže nejen na počátku spolupráce, ale bude pravidelně navrhovat řešení, která pomohou při optimalizaci rozpočtu v rámci plnění vašich obchodních cílů. Výhody i nevýhody metod stanovení rozpočtu právě u vaší společnosti vám rádi vysvětlíme. Za své peníze ale dostanete vždy maximum nehledě na to, jakou formu stanovení rozpočtu společně zvolíme.

Čerpání rozpočtu reklamní kampaně

U PPC reklam vždy platíte pouze za dodané výsledky a máte tak plnou kontrolu nad svým rozpočtem. Modely platby se mohou lišit podle konkrétních cílů kampaně. Pay per click reklamy svým názvem můžou leckoho zmást. Kromě kliknutí totiž můžete platit také za zobrazení či konverze. Nehledě na cíl kampaně je dobré vědět, jakým způsobem Google s rozpočtem nakládá a co od něj můžete v rámci jeho správy očekávat.

Denní rozpočet

Na úrovni kampaně volíte výši průměrného denního rozpočtu. V rámci automatických nabídek může být denní rozpočet v případě potřeby přečerpán v daném dni až 2násobně. Toto přečerpání se ale zprůměruje v rámci jiných dnů. Automatizace a strojového učení se tedy bát nemusíte. Ruční nastavení nabídky cen za proklik naopak silně nedoporučujeme, pokud nevíte, co děláte a jaký to bude mít dopad.

Měsíční rozpočet

Z průměrného denního rozpočtu vychází rozpočet na daný měsíc. Odpovídá 30,4násobku denního rozpočtu. Google si v jednotlivých dnech měsíce vezme tolik, kolik je potřeba. Dohromady ale celkem nikdy více, než jaký je limit měsíční útraty. Více na našem příkladu.

Příklad:

Průměrný denní rozpočet vaší kampaně je 100 Kč denně. Některé vám Google utratí 70 Kč, někdy 130 Kč. Maximálně může utratit 200 Kč za den. Díky průměrování denní útraty za daný měsíc každopádně nelze utratit více než 3040 Kč.

Pro kompletní informace o kontrole rozpočtu i způsobu fakturace doporučujeme nahlédnout zde.

Stanovení cílů reklamní kampaně

Víte, jakým způsobem bude s vašimi penězi systém Google Ads zacházet. Nyní je na čase stanovit si cíle reklamní kampaně. Zvolené cíle určují, jaký efekt má vaše kampaň přinést a čeho chcete dosáhnout.

U vyhledávacích a obsahových reklam jsou nejčastější tyto scénáře:

 1. chci, aby návštěvník webu provedl konkrétní akci (konverzi)
 2. chci zvýšit návštěvnost webu
 3. chci zvýšit povědomí o značce

U videoreklam jsou nejčastější tyto cíle:

 1. chci zvýšit počet zhlédnutí nebo interakcí s reklamou
 2. chci zvýšit povědomí o produktu nebo značce

Určení strategie nabídek

Správná volba strategie výrazně ovlivňuje úspěšnost vaší kampaně. Vycházet musí ze stanovených cílů přiblížených v předchozí části. Strategie je vlastně způsob, jakým bude cíle dosaženo. Podívejme se společně na strategie k výše uvedeným cílům.

Konverze

Pokud vám jde o konverze a správně je měříte, využijte chytrých nabídek. Vybírat můžete ze zaměření na cílovou cenu za akci (CPA), ROAS, maximalizace počtu nebo hodnoty konverzí a vylepšené ceny za proklik (ECPC).

Návštěvnost webu

Jde vám o zvýšení návštěvnosti webu? V tomto případě je dobré zaměřit se na počet kliknutí, nejčastěji formou nabídky ceny za proklik (CPC).

Zvýšení povědomí o značce nebo produktu

Povědomí o značce zvýšíte cílením na počet zobrazení, kdy můžete využít model vCPM, kdy platíte za tisíc viditelných zobrazení.

Strategie nabídek u videoreklamy

U videoreklam využijte nabídky za zhlédnutí (CPV) nebo tisíc zobrazení (CPM), pokud chcete zvýšit počet zhlédnutí nebo interakcí s reklamou. Pokud videoreklamou zvyšujete povědomí o produktu nebo značce, použít můžete model CPV, kdy platíte za jednotlivá zhlédnutí.

Co ovlivňuje cenu reklamní kampaně a její úspěch na Google

Typ kampaně a formát reklamy

Dle zvolené strategie a typu kampaně, se bude měnit její cena. Na výběr máte z kampaní ve vyhledávací síti, obsahové síti včetně videokampaní a kampaní na aplikaci. Tuto trojici doplňují kampaně v nákupech Google. Ty ale v průběhu roku 2023 přechází na tzv. maximálně výkonné kampaně, též známé jako Max. Co se týče formátů reklamy u jednotlivých typů kampaní, i tam panují rozdíly. Mohou totiž přinášet různou efektivitu při stejné ceně.

Obecně se nedá říct, která varianta či kombinace je nejlevnější nebo nejdražší. Vždy je nutné uvědomit si hodnotu, jakou daná kampaň přináší vaší organizaci. 

Skóre kvality reklamy

Reklamy jsou v rámci vaší kampaně ohodnoceny Googlem na stupnici od 1 do 10. Hodnocení 1 znamená nejnižší a 10 nejvyšší kvalitu reklamy. Prvků, které ovlivňují kvalitu reklamy je více. 

Mezi ty nejdůležitější patří očekávaná míra prokliku (CTR), tedy pravděpodobnost rozkliknutí zobrazené reklamy. Druhou metrikou je relevance reklamy, která udává míru shody s uživatelovým úmyslem při vyhledávání. Trojici faktorů uzavírá dojem ze vstupní stránky. V tomto případě se jedná se o relevanci a užitečnost vstupní stránky webu pro uživatele, kteří se na něj přes reklamu prokliknou. 

Celé skóre kvality funguje díky srovnání vašich reklam s reklamou dalších inzerentů. Dokáže vám pomoci s určením toho, co na svých reklamách zlepšit. Pokud je vaše skóre kvality vysoké, budete spíše porážet své konkurenty v aukcích reklamního prostoru. Díky vyšší relevanci navíc nemusíte ani nabídnout nejvyšší cenu. Optimalizace reklam je tedy rozhodně klíčem k úspěchu a skóre reklamy není radno podceňovat.

Klíčová slova a konkurence

Se skóre kvality se úzce pojí cena za proklik. Cena za reklamu na Google a za jednotlivá klíčová slova v zásadě vždy přímo úměrně odpovídá hodnotě daného sektoru. 

Pokud působíte na trhu, kde jsou zákazníci za službu či výrobek ochotni zaplatit velké množství peněz a kde existuje řada konkurentů, vaše náklady na jeden proklik budou taktéž vysoké. Jako příklad je možné uvést oblast pojištění, právních služeb či luxusního zboží.

U nás v Arrow marketing využíváme ty nejlepší analytické nástroje a dlouholeté zkušenosti, díky kterým vám pomůžeme nastavit rozpočet úměrně vaší oblasti podnikání.

Různá omezení

Úspěch vaší kampaně je také ovlivněn dodržováním zásad inzerce. Některé druhy reklam se smějí zobrazovat pouze v určitých časech, na určitých místech a jen určitým uživatelům. Přehled problematických oblastí zahrnuje alkohol, hazard, ochranné známky, autorská práva a zdravotní péči a léčiva. Reklamy z této oblasti splňují podmínky užívání, ale kvůli podstatě svého obsahu musí být omezeny.

Samostatnou kapitolou jsou pak reklamy, jejichž obsah je podle právního řádu země cílového trhu nelegální. Jedná se nejčastěji o nahotu a podobnou tematiku. Tyto reklamy jsou omezeny ještě do větší míry nebo úplně zakázány. 

Pokud si nejste jistí svou reklamou a jejím obsahem, doporučujeme detailně nastudovat zásady Google Ads, aby se vám omezení vyhnula.

Dá se proti omezení reklam na Google odvolat?

Může se stát, že algoritmus vyhodnotí vaši reklamu chybně a ta se pak zobrazuje s omezením nebo je zakázaná. Nemusí to být ale konečná. Proti omezení reklam se dá odvolat přímo v prostředí reklamního účtu. Odvolání nicméně podávejte pouze v případě, že jste přesvědčení o tom, že algoritmy Google vyhodnotili vaši reklamu chybně. Pokud je váš nárok oprávněný, v rámci několika dnů dojde k nápravě a omezení bude odstraněno. V případě nejasností doporučujeme kontaktovat podporu přímo v prostředí reklamního účtu.

Reklama na Google ads a cena

Co se týče konkrétní částky, u malých projektů jde o částku začínající na 8 000 Kč měsíčně za správu a reklamní kredity. U větších projektů může pak jít o řády desítek až stovek tisíc korun měsíčně (v rámci reklamních kreditů). To, kde se v tomto rozmezí budete pohybovat, závisí na výše zmíněných faktorech. Reklama na Google se každopádně řeší mezi nákladově přívětivé metody propagace.

Když si vyberete kvalitního strategického partnera, investice do jeho práce se vám určitě vyplatí. Nejhorším možným případem je totiž ve světě online marketingu “propálený” rozpočet za nic.

Základní informace o ceně reklamy na Google teď už znáte a zvládnete tak nacenit svou první kampaň. Pokud se ale nechcete do vod marketingu ponořit na vlastní pěst a chcete mít jistotu, že vaše kampaně přinesou požadované výsledky a budou po finanční stránce efektivní, můžete využít našich služeb.

Zajímavost na konec: Návratnost reklamy na Google

Ekonomický dopad společnosti Google je na internetu obrovský. Podle dat z roku 2021 a konzervativních odhadů společnosti Google přináší každý zainvestovaný dolar do vyhledávací nebo obsahové sítě průměrně 8 dolarů v tržbách. Jde pouze o průměrnou hodnotu. My v Arrow marketing se s průměrnými hodnotami nespokojíme. Stačí si přečíst jednu z našich případových studií.

Může Vás zajímat…

PPC agentury

PPC agentury

Máte zájem o spolupráci s někým, kdo rozumí online marketingu. Chcete získat návštěvnost na webu, rozšířit zákaznickou...

Jak zvýšit konverzní poměr

Jak zvýšit konverzní poměr

Konverzní poměr, neboli poměr mezi počtem návštěvníků webové stránky a počtem těch, kteří provedou nějakou cílenou...