PPC agentury

ppt-agentury

2023-08-11

Máte zájem o spolupráci s někým, kdo rozumí online marketingu. Chcete získat návštěvnost na webu, rozšířit zákaznickou základnu nebo zvýšit tržby. Jednou z cest k dosažení těchto cílů jsou PPC kampaně a spolupráce s příslušnou agenturou.

V tomto článku si představíme nejenom podstatu PPC kampaní, ale také si popíšeme PPC agenturu, její činnosti i obvyklou praxi při správě PPC kampaní. V neposlední řadě vám poradíme, jak postupovat při jejím výběru, aby vaše podnikání vzkvétalo. Po přečtení článku budete mít jasno v těchto bodech:

  • co znamená PPC
  • definice PPC agentury
  • přístupy k reklamním účtům
  • služby PPC agentury
  • jak správně vybrat PPC agenturu

Co znamená PPC reklama

Pay per click, platba za kliknutí – spojení, které dalo vzniknout zkratce PPC. Jde o model reklamní inzerce, při kterém se platí reklamnímu systému pouze tehdy, když doručuje výsledek v podobě interakce s reklamou. Přestože název pay per click naznačuje, že jde o platbu za kliknutí, platit se může i za zobrazení. Vždy záleží na tom, jaký formát kampaně zvolíme.

PPC reklamy se nastavují v reklamních systémech a mají podobu grafiky, textu nebo jejich kombinace. Podoba inzerátů se liší podle použité reklamní sítě, která je buďto obsahová nebo vyhledávací. Nehledě na podobu ale musí jít z podstaty PPC vždy o placená umístění.

Hlavní výhodou PPC reklam je možnost jejich rychlé implementace. Stejně tak umí rychle přinést výsledky a lze je velmi přesně zacílit. Nevýhodou mohou být poměrně velké finanční náklady, zvláště ve velmi konkurenčních odvětvích. Někteří uživatelé také mohou mít tzv. bannerovou slepotu, případně si nainstalovali software na blokaci reklam. 

ppc agentura

Definice PPC agentury

PPC agentura je online reklamní agentura zabývající se výhradně výkonnostním marketingem. Proto se můžeme v praxi setkat také s termínem výkonnostní agentura. Její úlohou je dodávat klientům měřitelné výsledky kampaní za pomocí několika základních služeb. Než si představíme jednotlivé služby, je nutné si říct pár slov k přístupům do reklamních účtů.

Přístupy k reklamním účtům

Mezi časté otázky při spolupráci s externí agenturou patří problematika přístupů k reklamním účtům. Obvykle je možné toto vyřešit rolemi konkrétních uživatelů v rozdělení na administrátory a editory. Pro některé operace je ovšem nutné udělit administrátorské oprávnění agentuře. 

Samozřejmě se vše zakládá na vzájemné důvěře. Pokud si nejste jistí, raději buďte přítomní u důležitých změn osobně či je proveďte vy sami tak, abyste nad nimi měli kontrolu. Co se týče vlastnictví účtu, existuje pouze jediná správná možnost. Váš byznys = váš reklamní účet, a přes to nejede vlak. Takže žádné zakládání reklamních účtů třetími osobami mimo vaši kontrolu. Správa PPC kampaní lze efektivně dělat i bez vlastnictví účtu agenturou.

Služby PPC agentury 

Strategie

Základem spolupráce s PPC agenturou je její schopnost správně nastavit komunikační a marketingovou strategii. Ta by měla vycházet z individuálních cílů a potřeb klienta. Pokud oslovíte agenturu, která chce rovnou začít tvorbou reklam, utíkejte, dokud můžete.

V ideálním světě si vás vezme do parády hlavní stratég agentury, se kterým proberete do posledního detailu fungování vaší společnosti, vaše očekávání, obavy i dotazy. Nelekejte se, když se vás bude ptát na více otázek, než budete mít nachystáno vy pro něj. A taky se nelekejte, když ze schůzky nic nebude. Solidním standardem je nezávislá schůzka, na základě které se rozhodnete, zda jste si sedli byznysově i lidsky.

Pokud jste si po schůzce plácli, na čase je tvorba konkrétní strategie a určení splnitelných cílů i kanálů jednotlivých kampaní. Pojďme si k nim říci více.

Volba reklamních kanálů

Strategie přímo vychází z volby reklamních kanálů. Ta by měla odrážet potřeby vašeho podnikání, váš rozpočet a hlavně stanovené cíle. V základu u většiny klientů postačí pro PPC Google Ads, Facebook, Instagram a český Sklik. Pokud tyto kanály nestačí, zapojuje se LinkedIn, TikTok nebo třeba MS advertising.

Zkušení marketéři vám dokážou jako klientovi objasnit, co je vedlo k volbě konkrétních kanálů a co sledují jejich kombinací. Nebojte se tedy ptát, ať neutrácíte peníze zbytečně.

sociální sítě

Práce PPC specialisty


PPC specialista je zaměstnanec nebo spolupracovník agentury, který si vás vezme do parády. Jeho úkolem je technická a často i kreativní složka tvorby kampaně. Jinými slovy se stará o to, co bude do vybraných reklamních systémů zadáno za texty a grafické podklady a jak budou cílené.

Tvorba a správa PPC kampaní 

PPC specialista ve spolupráci s grafiky a copywritery na základě zvolené strategie začne s tvorbou kampaní a reklam v jednotlivých reklamních účtech. V této fázi byste měli vždy dostat k náhledu reklamy dříve, než dojde k jejich zveřejnění, pokud jste se předem nedomluvili jinak. Nebude vás tak čekat nepříjemné překvapení v podobě zveřejnění reklamy, která by mohla poškodit vaši značku.

V momentě schválení reklam a jejich zveřejnění se z fáze tvorby dostáváte do správy PPC kampaně. V rámci PPC marketingu dochází k optimalizaci reklam na základě získaných dat. Přemýšlet se o ní dá čistě darwinovsky – tedy že se postupnou optimalizací stávají reklamy lepšími, méně výkonné části či nastavení se vypínají. Optimalizuje se obvykle dle míry prokliku, požadovaného chování uživatelů, množství nákupů a podobně. To je denní chléb PPC specialisty provádějícího správu PPC kampaní.

Reporting

Jak jsme již zmiňovali, cílem PPC kampaní je získat měřitelné výsledky. Ty by vám měly být dodány v přehledném reportingu, ideálně včetně slovního komentáře vysvětlujícího důležité návaznosti, které na první pohled z čísel nemusí být patrné. Reporting by měl být postaven na datech a ne domněnkách nebo milých slovech. Jestliže se vámi vybraná agentura zdráhá poskytnout vám přehled dat, mějte se na pozoru.

K reportingu se v praxi nejčastěji používá Google Data studio, nově Looker Studio. V něm najdete data v přehledném souhrnu. Výhodou je, že se výstup reportingu dá personalizovat, takže v rámci něj můžete vidět přesně to, co je pro vás a vaše podnikání nejdůležitější.

Poradenství

Mezi další návazné služby může u PPC agentury patřit poradenství. Nejde totiž obvykle jen o specialisty na výkon, ale o odborníky na online marketing obecně. Jsou tedy schopni vám poskytnout důležitý kontext i odborné know-how. Nemělo by se jednat pouze o dodavatele služby, ale o strategické partnery, kteří chápou váš byznys a mají chuť jej rozvíjet s vámi.

spolupráce s agenturou

Jak správně vybrat PPC agenturu

Výběr jakéhokoliv dodavatele je do značné míry subjektivní. Existuje ale několik oblastí, na které je dobré se při výběru PPC agentury soustředit.

Podmínky spolupráce

Stěžejní jsou podmínky vaší spolupráce a jejich dodržování. Písemné odsouhlasení cenové nabídky, smlouva i ošetření jejího případného rozvázání, způsob schvalování podkladů, metriky reportingu, fakturace za kredity a správu PPC kampaní včetně nastavení mezilidské komunikace. To je pouze krátký výčet toho, co je potřeba k tomu, aby mohlo dojít ke spolupráci s oboustrannou spokojeností.

Zkušenosti v oboru

Dalším kritériem výběru by měla být zkušenost agentury s byznysem, který je podobný tomu vašemu. Tato zkušenost může ušetřit čas, starosti i peníze, protože průzkum trhu a jeho otestování už někdo udělal za vás. Samozřejmě se tím také snižuje šance možného neúspěchu.

Pokud zkušenosti u agentury chybí, nemusí to být nutně na škodu. Neotřelý přístup a historií nezatížené nápady mohou být ku prospěchu.

Recenze a doporučení

V neposlední řadě jsou důležité i zkušenosti ostatních. Online recenze či doporučení známých mohou být pomyslným jazýčkem na vahách při rozhodování v užším výběru kandidátů.

Závěr

Nyní už víte, čím se zabývá PPC agentura, jak funguje a jaké služby nabízí. Představili jsme vám postupy z praxe i kritéria výběru agentury. Teď už je to jen na vás, komu vložíte do rukou svůj byznys. Vybírejte pečlivě.

Chcete spolupracovat se spolehlivou PPC agenturou? Využijte našich služeb. K dispozici je vám náš konzultant online marketingu a také tým specialistů, kteří si poradí s kampaněmi pro Vaši firmu. 

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci a cenovou nabídku.

Může Vás zajímat…

Jak zvýšit konverzní poměr

Jak zvýšit konverzní poměr

Konverzní poměr, neboli poměr mezi počtem návštěvníků webové stránky a počtem těch, kteří provedou nějakou cílenou...