Zásady ochrany osobních údajů

Kdo sbírá vaše údaje, jaké údaje sbíráme a proč

Vaše údaje shromažďuje společnost Arrow Marketing s.r.o., se sídlem Družební 769/2d, Olomouc, 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 82013, IČ: 09096469.

Sbíráme údaje, které nám poskytnete při vyplňování poptávkového formuláře (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt či další detaily o vaší firmě, které uvedete – např. webové stránky). Tyto údaje jsou nutné pro následné kontaktování vaší firmy z naší strany, zaslání cenové nabídky a abychom vám mohli poskytnout služby, které jste si objednali.

Po domluvě spolupráce sbíráme údaje, které jsou nezbytné k vystavení faktury (IČO, DIČ, název firmy, fakturační adresu), případně e-mailové adresy, které nám sami poskytnete pro odeslání faktury v elektronické podobě.

Dále sbíráme údaje, které nám poskytnete, pokud chcete v naší firmě pracovat – např. životopis a další doplňující informace.

Kde s daty pracujeme a jak dbáme na jejich bezpečnost

V rámci EU, řídíme se nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR)

Dbáme na bezpečnost vašich dat, přijali jsme vhodná technická i organizační zabezpečení a bez vašeho souhlasu je neposkytujeme žádné třetí straně, pokud to nevyžaduje zákon.

Naši zaměstnanci i spolupracovníci jsou vázáni mlčenlivostí, která trvá i po skončení právního vztahu s nimi.

Jak dlouho budeme údaje uchovávat?

Vaše údaje uchováváme po dobu trvání spolupráce. V případě zaslaných životopisů data uchováváme po vašem souhlasu ještě 1 rok od přijetí. V případě poptávkových formulářů jsou informace shromažďovány po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Soubory cookie

Po příchodu na web www.arrowmarketing.cz se Vám zobrazí cookie lišta. Soubory cookie zajišťují plnohodnotný chod stránky, usnadňují používání internetu a ukládají informace o prohlížení.

Funkční cookie jsou nutné pro samotné fungování webu, nelze je tedy odmítnout.

Pokud však odmítnete zbylé cookie, nespouštíme pokročilou analytiku ani měření pro marketingové účely. V opačném případě můžeme tyto nástroje použít.

Soubory cookie v žádném případě neshromažďují informace o vašich osobních údajích, není tedy možné vaši osobu identifikovat.

Vaše nastavení je možné kdykoliv změnit.

Vaše práva

Můžete po nás požadovat informace o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, jejich omezení či výmaz (vždy, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky).

Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nebo v případě dotazů nás kontaktujte na adrese: info@arrowmarketing.cz