Reklama na LinkedIn.

Pomůžeme Vám vytvořit nové nebo optimalizovat stávající reklamní kampaně v business síti LinkedIn. V rámci námi navržené marketingové a komunikační strategie vybereme pro Vás ty nejefektivnější formáty reklamy na LinkedIn.

Zajistíme i tvorbu vizuálů a videa. Výsledky LinkedIn kampaní Vám následně prezentujeme v Data Studiu včetně slovního komentáře.

Reklama na Linkedin

Formáty reklam na LinkedIn.

B2B sociální síť LinkedIn se zaměřuje i svými reklamními formáty především na získání kontaktů a nových byznys příležitostí.

U

B2B reklamy

Vytvoříme pro Vás reklamu, která zacílí přímo na daný segment a pracovní pozici Vaší cílové skupiny.

Lead Gen kampaně

Vytvoříme pro Vás reklamu, která pro Vás získá leady (e-maily) pro další komunikaci. Formulář je přímo v prostředí Linkedin.

HR kampaně

Pomůžeme Vám s náborovou kampaní na nové pracovníky. Ať už formou lead-gen kampaně nebo reklamě v chatu.

Reklama na Linkedin

Komunikace je základ.

Z mnohých supervizí aktivit agentur a živnostníků víme, že komunikace s klientem je nejdůležitějším prvkem spolupráce.

Proto Vám k Vaší zakázce reklamních kampaní na LinkedIn přiřadíme projektového manažera, který má kompletní přehled o aktivitách na Vašem projektu a bude Vám neustále k dispozici.

 

Report LinkedIn kampaní
v Data Studiu. Výsledky na jednom místě.

Už žádné nepřehledné a zkreslující tabulky a výpisy z LinkedIn reklamního účtu. Vytvoříme pro Vás přehledný rozpis výsledků LinkedIn kampaní v Data Studiu na míru Vašim potřebám.

Ať už se jedná o výkon kampaní na zvýšení povědomí, video kampaní nebo náborových kampaní.

Hlavní výhodou je individuální uzpůsobení přehledu dat dle Vašich potřeb, který bude dostupný na jednom odkaze. U většiny výsledků budete mít jejich denní aktualizaci. Už nebudete muset nahlížet do každého systému zvlášť.

Reklama na Linkedin