Případová studie meaningly.cz

Nárůst poptávek o 300 %

Kategorie:

  • Služba
  • B2B

Popis klienta.

Klient vlastní překladatelskou agenturu, která se zaměřuje na běžné, ale i velmi odborné překlady a korektury. Klienti jsou nejčastěji firmy, které potřebují přeložit stránky, katalogy nebo jednotlivci, kteří potřebuji přeložení odborných textů.

Kategorie:

  • Služba
  • B2B

Jaký byl cíl od klienta?

Cílem byla optimalizace současných kampaní na Google ads a zvýšení počtu poptávek.

Jak jsme postupovali?

Analyzovali jsme si účet klienta a objevili jsme nedostatky, které vedli k tomu, že kampaně nebyly efektivní. Vytvořili jsme zcela nové reklamní texty, strukturu kampaní a nastavení konverzních akcí. Díky těmto změnám jsme mohli lépe vyhodnotit efektivitu jednotlivých služeb a postupně optimalizovat kampaně na základě dat.

Pro zvýšení poptávek ze strany firem, jsme se rozhodli zapojit kanál Linkedin a zviditelnit služby klienta cílením na konkrétní pozice a profese, které zajišťují výběr překlatelské agentury.

Případová studie Polášek
Případová studie Polášek

Výsledek práce

Po nastavení nových reklamních kampaní se zvýšil počet poptávek a také jejich kvalita. Kvalitu s klientem průběžně kontrolujeme formou zpětné vazby v rámci reportů nebo průběžných telefonátů. Omezili jsme klíčová slova u vyhledávacích kampaní, která nebyla efektivní a zúžili jsme tak jejich celkový počet. To vedle k vyššímu konverznímu poměru a lepší návratnosti investice. Zviditelnění proběhlo také na síti Linkedin, kde jsme oslovili zaměstnance marketingu z menších a středně velkých firem, které jsou pro klienta nejvíce důležité.

Případová studie Polášek

Co to měřitelně přineslo klientovi?

Klient je spokojen, jelikož jeho agentura má nyní stabilní poptávky, které přichází z online reklamy a má další obchodní kanál. Zároveň se mu daří oslovit ve velkém i jednorázové zájemce o překladatelské služby, které předtím neměl v tak hojném počtu. Celkově se díky PPC Google a Linkedin podařilo zvýšit počet poptávek o 300%. Do budoucna plánujeme více zapojit Linkedin a nastavit SEO.

Případová studie Polášek

Máte podobný cíl?

Kontaktujte nás a pustíme se do toho! 🚀

 

+420 774 557 598

chci@arrowmarketing.cz