SEO cena (Kolik stojí SEO)

Kolik-stoji-seo

SEO

2022-11-24

Pokud máte vlastní webové stránky, je dost možné, že jste již narazili na pojem SEO (z angl. Search engine optimization) neboli optimalizace pro vyhledávače. Zjednodušeně se dá říci, že cílem SEO je přizpůsobit webové stránky algoritmu vyhledávačů tak, aby se zobrazovaly na předních pozicích, a tím se zvýšila organická návštěvnost. Jedná o velmi komplexní oblast, kterou ovlivňuje spoustu faktorů, na které se v tomto článku podíváme.

Po přečtení tohoto článku se dozvíte:

 • K čemu je SEO užitečné
 • Jak postupujeme při analýze SEO
 • Jaké jsou on-page faktory
 • Jaké jsou off-page faktory

Jak funguje SEO?

Valná většina uživatelů internetu dnes k vyhledávání využívá Google. Na druhou stránku s výsledky vyhledávání se dostane pouhých 75% uživatelů. Čím výše se ve výsledcích hledání zobrazíte, tím vyšší máte šanci, že vás vaši potenciální zákazníci objeví. Optimalizace webu pro vyhledávače je běh na dlouhou trať, ale za to vám přinese dlouhodobé výsledky. 

Mezi benefity SEO patří:

 • Snížení nákladů na reklamy
 • Dlouhodobě zvýšená organická návštěvnost
 • Zvýšení věrohodnosti webu
 • Dobrá měřitelnost SEO aktivit
 • Zvýšení povědomí o vaší značce
 • Vyšší konverzní poměr oproti PPC

SEO analýza webu

Pomocí kvalitních SEO nástrojů jako Ahrefs, Collabim, Marketing Miner a dalších zjistíme, jak si stojí web u vyhledávačů jako Google. Přehled můžete zjistit i vy díky bezplatné službě Google Search Console. Stav SEO lze analyzovat velmi rychle a mnoha způsoby. Ovšem přijít na to, proč nejsou výsledky pozitivní, lze až pomocí důkladné SEO analýzy a pátrání po příčinách.

Příznaky, že vaše SEO není dobré:

 • Nízká organická návštěvnost
 • Nezobrazujete se na hlavní klíčová slova 
 • Většina organické návštěvnosti přichází pouze přes brand

Optimalizace webu

Než začneme pracovat na optimalizaci vašeho webu a stanovíme cenovou nabídku, musíme zjistit, jak na tom vlastně jste a kde jsou zapotřebí úpravy. K tomu nám poslouží SEO audit. V rámci auditu se zjišťují všechny vlivy, které mají vliv na kvalitu SEO vašeho webu. Audit zahrnuje vše od technické kontroly stránek, indexace, načítání a rychlosti, přes zjištění pozic na vybraná klíčová slova až po zhodnocení obsahu a také zpětných odkazů. SEO audit je záležitost, která by se měla provádět jednou za čas jako preventivní kontrola vašeho webu.

V auditu také odhalíme vaše největší konkurenty, kteří se zobrazují na stejná klíčová slova jako vy. Zjistíme tak váš market share na trhu i potenciál, kterého lze za pomocí SEO dosáhnout. 

Analýza klíčových slov

Pokud analýzu klíčových slov ještě nemáte, budeme se jí určitě zabývat v prvním kroku SEO auditu. Proč je tak důležitá? Dodá nám informace, které výrazy vyhledává vaše cílová skupina nejvíce. Je to základní bod každého online podnikání. Pojmenovat správně produkty a kategorie, tak jak je vaši zákazníci hledají, je velmi důležité. Často se setkáváme s tím, že struktura stránek nevychází z analýzy klíčových slov. Přitom žádný web by správně neměl být tvořen právě bez této analýzy. 

Výsledky analyzy jsou k dispozici v tabulce. Uvidíte v ní hledanost jednotlivých výrazů, na jakých pozicích se umisťuje váš web, jak vysoká je konkurence pro dané klíčové slovo i jakou má prioritu pro váš byznys. Na základě těchto zjištění se poté odvíjí obsah na webové stránce i případné cílení PPC reklam

SEO faktory

Faktorů, které ovlivňují, kde ve výsledcích vyhledávání se vaše stránka objeví, existuje celá řada – jen Google jich má přes 200 a ne všechny z nich jsou známy. Navíc neustále dochází ke změnám a aktualizacím, a je proto potřeba zůstat neustále informovaný. Zaměříme se na pár nejdůležitějších faktorů, které mají pro váš web největší váhu. V zásadě se dají rozdělit do 2 skupin: on-page a off-page faktory.

On-page SEO

On-page faktory jsou všechny faktory, které mají vliv na výsledky vyhledávání a jsou přímo na dané webové stránce. 

Obsah

Textový obsah na webu má zásadní roli. Kromě toho, že s jeho pomocí můžete zaujmout návštěvníky webu, jej čtou a hodnotí také roboti Googlu. Váš obsah by měl být dobře čitelný, přinášet hodnotné informace, přiměřeně dlouhý a obsahovat klíčová slova. 

Pozor již neplatí, že uměle vytvořený SEO text s četným výskytem klíčových slov je nejlepší. Dnes jsou roboti chytřejší a takovýto umělý text nebo duplicita vám naopak uškodí. Nebojte se články také doplnit o obrázky, gify, grafy nebo tabulkami pro lepší přehlednost.

Struktura URL

Struktura URL má vliv jak na návštěvníky webu, tak i na roboty vyhledávačů. I v případě URL platí, že v jednoduchosti je krása. Neměla by být příliš dlouhá, ideální je cca 3-5 slov. Měla by být rovnou k věci a mělo by z jejího textu být jasné, o čem daná stránka pojednává. Určitě by v ní mělo být obsaženo klíčové slovo. Jednotlivá slova je nutné pro přehlednost oddělit a nejlépe k tomu slouží pomlčky. Vyhněte se používání podtržítek nebo na mačkáním slov jedno na druhé.

Popisky pro vyhledávače

Ve výsledcích vyhledávání se popisky zobrazují jako title tag a meta description. Pokud je nenastavíme ručně, Google si je vytvoří sám z obsahu na webu, což ale nemusí být vždy ideální. Délka title tagu by se měla pohybovat v rozmezí zhruba 50-70 znaků, při překročení ho Google zkrátí. Jako první by mělo být obsaženo klíčové slovo způsobem, aby návštěvníkovi bylo jasné, co lze na webu najít. Až poté uveďte název společnosti. K oddělení můžete použít pomlčku nebo svislý oddělovač (“-” nebo “|”).

Co se týče meta descriptionu, měl by dosahovat délky cca 70-155 znaků. Bohužel meta description nerozhoduje o tom, jak váš web bude Google vnímat, tím ale neubývá na jeho důležitosti. Protože je to to první, co potenciální zákazník uvidí, než se rozhodne navštívit váš web, můžete jej využít jako menší reklamu. Stručně tedy vypíchněte, v čem je vaše firma nejlepší a proč by si měli lidé vybrat právě vás. 

Interní prolinkování

Interní odkazy jsou takové, které z vašeho webu odkazují na jiné místo na vašich stránkách. Pokud se například v nějakém článku pouze dotknete nějakého tématu, kterému se věnujete v jiném článku, můžete na něj odkázat v rámci tzv. anchor textu, pod kterým se skrývá odkaz vedoucí na daný článek. Můžete navést návštěvníky, aby na vašem webu strávili více času a zároveň dát vyhledávačům najevo, že váš web může nabídnout spoustu hodnotného obsahu. Interní prolinkování je také velmi důležité pro strukturu jednotlivých stránek. Obecně platí, že na nejdůležitější stránky by mělo vést nejvíce interních odkazů.

Obrázky

Obrázky a videa mohou obsah vašeho webu učinit mnohem zajímavější, čitelnější a přehlednější. Jsou také užitečné pro SEO a uživatele vás mohou najít přes obrázky na Googlu. Je však zapotřebí dodržet několik pravidel, aby byly obrázky pro váš web výhodou a ne překážkou.

První věc, kterou musíte zvážit, je formát. Obecně nejpoužívanější bývá .JPEG a .PNG. Obrázky ve formátu PNG mají větší kvalitu, ale na druhou stranu i vyšší velikost, což neprospívá rychlosti načítání webu. Jsou vhodné v případech, kdy je důležité zachování kvality, například loga, ikony nebo obrázky, které by si někdo mohl chtít přiblížit či zvětšit. V dnešní době se jedná ovšem o již zastaralé formáty v rámci webových stránek. Doporučujeme používat formát .webP, případně .webM pro videa. Tyto formáty dokážou při stejné kvalitě nabídnout mnohem nižší velikost. 

Dalším významným faktorem jsou alternativní popisky obrázků (tzv. alt texty). Zadávají se buď v administraci webu nebo rovnou do zdrojového kódu. Jaké výhody vám přináší? Zaprvé bude pro vyhledávače jednodušší rozpoznat, co je na obrázku ve spojení je s obsahem stránky. Zadruhé tím zvýšíte své šance zobrazit se ve vyhledávání obrázků, což vám může přinést další návštěvnost.

Rychlost stránek

S obrázky velmi souvisí rychlost načítání stránek. Mezi největší prohřešky při načítání stránek patří právě zbytečně velké soubory s obrázky. Pokud budete mít optimalizované velikosti například formátem .webP, který jsme popisovali, máte ihned větší šanci pro rychlejší načítání. Optimalizace rychlosti je ovšem mnohem složitější proces. Souvisí s faktory načítání různých skriptů a css v pozadí stránek. Vylepšit rychlost můžete i použitím například lazy loadingu obrázků nebo CDN serverů jako například Cloudfare. Rychlost stránek zjistíte snadno na některém speed testu. Doporučit můžeme například tento přímo od Google.

Off-page SEO

Google při hodnocení webu neposuzuje pouze faktory na dané stránce, ale také mimo ni. Asi nejvýznamnějším vlivem jsou tzv. zpětné odkazy vedoucí z cizích webů na ten váš. Disciplína, která se zabývá budováním zpětných odkazů, se nazývá linkbuilding.

Zpětné odkazy z jiných webů mohou zvyšovat důvěryhodnost a hodnotu stránek pro vyhledávače. Je třeba si ovšem pohlídat, aby linky působily věrohodně a Google je nevnímal jako falešné. O tom rozhoduje například důvěryhodnost webu, na kterém je zpětný odkaz umístěn, zda je zaspamovaný a zda je obsahově podobný. Stejně tak textové podoby odkazu (tzv. anchor texty), by se neměly opakovat příliš často.

Věnovat se linkbuildingu můžete i přirozeně tím, že využíváte možnosti PR článků, affiliate programy a podobné aktivity, kdy se o vás zmiňují jiné webové stránky. Pokud tyto aktivity nejsou dostatečné, lze je podpořit právě zmíněným linkbuildingem. 

Jaká je cena SEO optimalizace

Cena SEO optimalizace závisí na výstupech ze SEO auditu. Tyto výsledky jsou velmi různé a podle nich se musí přizpůsobit i celková strategie. Cena SEO auditu u běžných stránek začíná na částce 15 000 Kč.  Nelze s přesností říct, kolik následná SEO optimalizace stojí, jelikož to závisí na aktuálním stavu stránek a také na konkurenčnosti vašeho segmentu. Pokud je váš segment (souhrn klíčových slov) velmi konkurenční, tak i SEO optimalizace bude časově náročnější, a tím pádem nákladnější. Nezapomínejte na to, že váš brand a SEO jsou v online podnikání velmi cenné. Jakmile jednou “vybudujete” kvalitní SEO, vaše nově vznikající i stávající konkurence bude mít o to těžší vás dohnat.


Máte zájem zjistit nezávaznou cenovou nabídku pro SEO audit vašich stránek?
Kontaktujte nás a pomůžeme vám zlepšit vaše pozice. 

Může Vás zajímat…