Jak propagovat web v roce 2022?

2021-09-30

 • Google reklama
 • Sklik reklama
 • Facebook reklama
 • Youtube reklama
 • SEO
 • Email marketing
 • Remarketing

Úvod

Propagace webu v roce 2022 je jedna ze základní cest k úspěšnému podnikání. Existuje mnoho variant a cest, jak k prosperující propagaci přistupovat. Základem ovšem zůstává, propagovat, propagovat a propagovat.

Jak praví mnohokrát řečená poučka, i sebelepší produkt si bez propagace nenajde svého zákazníka. V naší agentuře zastáváme názoru, že prezentovat své produkty formou online reklamy je nejvhodnější a de facto nejjednodušší formou docílení zisku. Je třeba mít ale na paměti, že nic není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát.

Strategie

Základem správně cílené, strukturované a smysluplné propagace webu v roce 2022 je sofistikovaná marketingová strategie. Ta se odvíjí od business cílů, potenciálu na trhu, možností a samozřejmě finančních prostředků.

Nástin strategie se nedá zobecnit, jelikož se do ní promítá mnoho faktorů. Je velký rozdíl, jestli jste eshop, finanční poradce a nebo restaurační zařízení. Můžeme ovšem konstatovat, že i za málo peněz se dá zahrát mnoho muziky. ALE! Je důležité:

 • primárně formulovat reálný business plán a aktuální stav vašeho podnikání
 • je důležité stanovit tržní potenciál a jeho možnosti
 • definovat kupní hodnotu produktu a jeho maržovost
 • mít na mysli klady i zápory produktu a zvýraznit jeho pozitivní stránky
 • zhodnotit mírů nákladů na celkový provoz a od něj se odvíjející možný vklad do marketingu a jeho návratnost 
 • vyhodnotit sílu produktu a jeho konkurenceschopnost 
 • nastavit pevný strategický postup
 • implementovat vhodnou nabídku pro potenciálního zákazníka
 • pracovat se uživateli podle jejich potenciálu a nákupního cyklu
 • mít na paměti možnou sezónnost a působit s ní 
 • nezapomínat na cross sell a zpětnou uživatelskou vazbu
 • pečlivá analýza klíčových výrazů pro podnikání, její segmentace a implementace

Možnosti

Jestliže jsme si stanovili výše uvedené body a uvedli jsme je do kontextu, zbývá vybrat vhodné kanály a média, jakými budeme produkt propagovat. Existuje mnoho variant a způsobů, kterými můžeme výsledku docílit.

Je třeba důmyslně dbát na postup strategie a dodržovat stanovené kroky. Přestože se to může zdát jako klišé, rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými podnikateli nedělá síla produktu, ale jeho dobře stanová strategie.

Pokud bychom měli zmínit obecný standard, který se dá do propagace implementovat, bavíme se nejčastěji o reklamě ve vyhledávání (Google, Seznam, popřípadě Bing, apod) a obsahové reklamě. Ta se dá umístit jednak do zmíněných reklamních systémů, ale zde nastupují na řadu také sociální sítě (nejčastěji Facebook, Instagram, LinkedIn). 

Těchto pět médií zasáhnou více než 95% tuzemského internetu a mají tak největší potenciál akvizice potenciálních zákazníků. Záměrně jsme použili výraz potencionálních zákazníků, nikoli uživatelů.

Uživatele vám na webové stránky dokáže dovést každý druhý lajk. Dostat ovšem relevantní publikum na svůj web je už tvrdší oříšek, a to primárně v obsahové síti (bannerová reklama) a sociálních sítí.

V tomto ohledu bývají nejrelevantnější reklamy ve vyhledávací síti, jelikož uživatel zadává přímo klíčové výrazy, které se mohou týkat vašeho podnikání. Ty získáme uvedenou klíčovou analýzou výrazů, které se týkají vašeho businessu. 

A jaké jsou varianty jednotlivých reklamních platforem? Pojďme si je rozebrat.

1. Google

Vyhledávací síť na Google patří mezi základní pilíře online marketingu a tvoří jednu z nejefektivnějších strategií jak propagovat web v roce 2022. Vzhledem k jeho masovému užívání napříč populací, oblíbenosti a také informací, které o uživatelích uchovává se řadí na první příčku.

V případě standardního vyhledávání využijeme Google ke zprostředkované a cílené reklamě na vyhledávací výrazy, které řadíme do reklamní aukce. Ano, čtete správně. Google, stejně jako ostatní reklamní platformy fungují na principu aukcí a první příčky umístěné reklamy se jednoduše draží na základě finančních nabídek.

Aby to ale nebylo tak jednoduché, figurují v aukci také mnohé další proměnné, jako je například relevance reklamního sdělení, kvalita vstupní stránky, množství rozšíření reklamy, apod. A pokud jsou parametry správně splněny, může potom vaše reklama ve vyhledávací síti na první pozici vypadat například takto: 

Je důležité nezapomínat na fakt, že ačkoli je vaše podnikání jakékoli, je velice pravděpodobné, že se ocitnete v silně konkurenčním segmentu. Tomu musí také odpovídat atraktivita a textové reklamní sdělení, které učiní vaší reklamu přitažlivější než konkurenční. Pozn.: V marketingovém žargonu o této přitažlivosti mluvíme, že reklama musí být jednodušše sexy.

Reklamní systém plný možností

Klasická vyhledávací reklama není ale jediná forma reklamního sdělení, které nám Google umožňuje. Google nabízí formu dynamické reklamy, responzivní, kombinované, apod. Laicky řečeno si v těchto případech strojové učení samo na základě definovaných hranic vybírá klíčové výrazy a sdělení samo a skládá reklamy podle zkušeností sbíraných od uživatelů.

V případě eshopu existují produktové reklamy formou Google nákupů. Ten po nahrání tzv. obchodního feedu z útrob eshopu vyexpeduje produktová data kampaně v systému Google a ten následně ukazuje po zadání klíčového výrazu přímo obrázek produktu, jeho název, krátký popis, cenu, aj. 

Reklamu lze také umístit do obsahové sítě. Tu můžeme obsáhnout dvěma základními způsoby. Klasickou formou předdefinovaných formátů vizuálního sdělení, anebo tzv. responzivním formátem reklamy. Ta se skládá z kombinací vizuálů, nadpisů a popisů a znovu jsou skládány a optimalizovány podle aktuálního umístění a nejvhodnějších kombinací. 

Všechny zmíněné formáty reklam se skládají do reklamních kampaní, sestav, skupin a  podskupin, a to podle zvoleného formátu. Na kampaně se dá aplikovat široké spektrum strategií, podle níž jsou aukční nabídky přiřazovány a optimalizovány. Je důležité klást důraz na výběr vhodné strategie a správného nastavení kampaní. 

Robotické učení reklamního systému Google je již na tak vyspělé úrovni, že se samo učí a podle správného nastavení cílí k vylepšování výsledků reklamy. On sám Google je totiž dobrý podnikatel a uvědomuje si, že pokud bude mít reklama optimální výsledky, budou ji inzerenti nadále využívat a v ideálním případě zvyšovat své rozpočty.  Je to tedy ve výsledku tzv. win – win business.

Více informací o službě Google Ads naleznete v odkazu ZDE, kterým se dostanete přímo do oficiálního průvodce službou.

Důležité je závěrem říct, že se jedná o PPC reklamu (Pay Per Click), což znamená, že inzerent neplatí za zobrazení reklamy, nýbrž za reálné uživatelské prokliky.

2. Seznam

Reklamní systém na Seznamu, Sklik, již není tak sofistikovaný jako Google, ale rozhodně by byla chyba vynechávat ho z marketingové strategie. Podle dat z léta 2021 vyhledávač Seznamu využívá stále více než 13% uživatelů českého internetu, což rozhodně není zanedbatelná skupina.

Oproti Google má Seznam více využívanou a také často více konverzní obsahovou síť (konverzí v reklamním slangu rozumíme ziskovou uživatelskou aktivitu, např. nákup, odeslání poptávkového formuláře, apod.).

Je to z důvodu masovějšího pokrytí nasmlouvaných webových portálů, kde se může bannerová reklama zobrazovat, jako je například samotný seznam.cz, novinky.cz, atd. 

V reklamní síti Seznamu můžeme stejně jako na Google využívat reklamy ve vyhledávání na klíčová slova a bannerovou reklamu. Pokud se bavíme o vyhledávací síti, princip aukcí je de facto stejný, pouze zde není nabídka strategií, jako na Google.

Seznam disponuje pouze standardní manuální strategií nabídek, kdy si ceny na jednotlivá klíčová slova stanovujete sami. Stejně tak je to v obsahové síti. Také Seznam disponuje produktovými inzeráty, které jsou ve spojení se zbožovým srovnávačem zboží.cz. 

Pokud bychom mohli vypíchnout velmi atraktivní formu inzerce Skliku, jedná o kombinovanou formu reklamy, tzv. nativní reklamu. Obdobu nalezneme samozřejmě i na Google, ovšem né v takové formě.

Seznam nabízí tuto formu reklamy ve vizuální podobě jedné z její variant, která se téměř totožně zobrazuje jako článek přímo na hlavní úvodní stránce portálu seznam.cz. Ta má z našich zkušeností vysokou míru úspěšnosti a proto by byla škoda nezařadit ji.

Pro bližší informace o službě Sklik přejděte na odkaz do oficiální nápovědy ZDE.

3. Facebook / Instagram

Reklama na sociálních sítích je oproti reklamě ve vyhledávání zcela jiný reklamní formát. Dalo by se říct, že je obdobou obsahové reklamy, má ovšem zcela jiné parametry a systém řízení reklam. 

Facebook je největší sociální sítí na světě v České republice ho využívá přes 5,2 milionu lidí. Jelikož je také Facebook výborný obchodník, koupil v roce 2012 sociální síť Instagram a když k nim připočteme využívání mobilní aplikace messenger, můžeme se s cílením na této velké síti dostat s naší reklamou až k 6 milionům lidí.

Musíme toto číslo brát ovšem s velkou rezervou, protože pokud bychom paušalizovali a naprosto zobecnili cenu za proklik jednoho člověka na hodnotu 5,- Kč, stálo by nás dovést na webové stránky 6 milionů lidí rovných 30 milionů korun. Navíc se zde dostáváme k řečenému rozdílu mezi uživatelem a potenciálním zákazníkem.

To byl a je kamenem úrazu reklamy na sociálních sítích obecně. Propagovat příspěvek na Facebooku a Instagramu je díky naprosté jednoduchosti možné pro každého. Zacílit ale reklamu na relevantní publikum je úkol těžší.

Facebook, stejně jako Google, nabízí širokou škálu možností propagace. Od pouhého maximalizování zobrazení, návštěvnosti stránek, instalace applikace až po nákup přímo ve Facebook marketplace (nutností je mít zaregistrovaný eshop na Facebooku). To nám otevírá vysokou variabilitu příležitostí. 

Přesné cílení se vyplatí

Vzhledem k nadměrnému sběru uživatelských informací Facebookem nám reklamní systém dovoluje velmi precizně cílit na potencionální zákazníky. Můžeme například zasáhnout část populace ve věku od 30 – 40, pouze muže, kteří vlastní mobilní telefony značky Apple, se zájmem o fotbal bydlící v Moravskoslezském kraji. 

Na první pohled se tak může zdát, že reklama na Facebooku je jednoduchá a odchytit na ní budoucí zákazníky je snadným úkolem. Musíme si ale uvědomit fakt, že oproti reklamě ve vyhledávací síti, kde uživatelé přímo vyhledávají konkrétní výrazy (je tedy velká pravděpodobnost že o službu/produkt zajímají), na Facebooku zachycujeme nejčastěji uživatele ve fázi, která je ještě daleko od fáze nákupní. Je to tzv. chladná návštěvnost.

Často lidé o vašem produktu/značce nevědí, neznají ho a ani nejsou připraveni přidat ho do košíku. K akvizici na Facebooku / Instagramu je te tedy nutné přistupovat s tímto vědomím a brát na něj ohled i zřetel. Je ale nutné konstatovat, že je to v současnosti nejlepší a funkční akviziční kanál. 

Podrobnější informaci o reklamách na Facebooku naleznete v průvodci ZDE.

4. Youtube

Dalším způsobem, jak propagovat web v roce 2022, je inzertní platforma Youtube, která naopak spadá pod Google a dá se obsáhnout v Google kampaních. Zároveň ale funguje jako samostatná síť a mělo by se k ní také podle toho přistupovat. 

Jak ze samotného účelu Youtube vyplývá, funguje primárně a pouze na inzerci videoreklam. Dalo by se říct, že je to taková obsahová video síť s vysokým dosahem.

Výhodou Youtube je, že je uživatel (oproti ostatním platformám) nucen na vaši reklamu koukat minimálně 6 vteřin svého života a dá se mu tak nejdůležitější sdělení předat. Možnou menší nevýhodou tohoto kanálu se může zdát, že uživatelé, kteří na videa koukají mají pravděpodobně v plánu jinou aktivitu, než kliknout na vaši reklamu.

Tato nevýhoda se dá ale jednoduše přetavit ve výhodu a to tak, že si sama vyselektuje člověka, kterého vaše reklama zaujme a na reklamní sdělení klikne.

Pro více informací pro službu reklamní službu Youtube naleznete ZDE

5. Ostatní reklamní platformy

Za zmínku určitě stojí sociální síť LinkedIn, která se nejvíce hodí pro B2B podnikatelské segmenty. LinkedIn je profesní sociální síť, kterou využívají nejčastěji manažeři, živnostníci, firmy a všichni, kteří budují business jinou formou než na standardního koncového zákazníka.

Funguje podobně jako Facebook s rozdílem, že můžeme reklamu cílit na konkrétní podnikatelské segmenty, pracovní pozice, společnosti, apod. 

Ze sociálních sítí je nutné nezapomenout na poměrně mladou síť TikTok, která si postupně buduje své místo v marketingovém světě. Její nejpočetnější skupinou uživatelů je populace mladších generací, nalezneme zde ale také starší generace. Je specifická ve svém obsahu a proto je nutné k reklamního sdělení také tak přistupovat.

TikTok slouží k primárnímu účelu uživatele pobavit zábavným videoobsahem a tak pro optimální výkon reklamy by měl její obsah kategoricky zapadat. Každým rokem je Tiktok atraktivnějším pro inzerenty, jelikož je oproti ostatním platformám levný a vytváří nový unikátní způsob, jak propagovat web v roce 2022.

Pro eshopy jsou důležité zbožové srovnávače, jako je např. Heuréka, Zboží.cz Glami a nebo například obchodní dům Amazon. Rozhodně byste v případě, že prodáváte zboží, neměli ve strategii zapomínat a vřele doporučujeme s nimi pracovat. Můžete zde odchytit další potencionální zákazníky, kteří jsou ve svém nákupním cyklu často připraveni dokončit konverzní akci. 

Remarketing

Důležitou a velmi podstatnou součástí každé online marketingové strategie je Remarketing. Zakládá se na re-marketování uživatelů, kteří například navštívili váš web, viděli vašeho video nebo přidali produkt do košíku, ale nenakoupili. Remarketing nabízí všechny zmiňované reklamní systémy a je tedy na nastavené strategii, na kterém z nich a jakým způsobem ho budete využívat. 

Slouží k připomenutí vašich služeb/produktů, k opětovnému oslovení uživatele, anebo nabídnutí speciální, konkrétní nabídky. Znovu se nedá paušálně říct, jak k němu přistupovat. Vše se odvíjí od nákupní fáze a připravenosti uživatele znovu se vrátit na vaše stránky a provést konverzi. 

Dá se využívat formou textových sdělení doplněných o vizuální stránku, videí, nabídnutí slevového voucheru, anebo zdarma přístupného obsahu, například výměnou za kontakt. 

Email marketing

Sběr kontaktů je jedním z klíčových hybatelů internetového marketingu. Dá se následně jednoduše přetavit v emailový marketing. Mnoho specialistů ho označuje za nejvýnosnější formu marketingu. A né nadarmo. Jakmile máte na uživatele jeho emailovou adresu, nejčastěji to značí, že o váš produkt uživatel projevil zájem, nakoupil u vás či využil vašich služeb.

Jednoduše řečeno, zná vás. A tak se nejedná o akviziční část marketingové strategie, nýbrž se zde často bavíme o cross sellingu. Můžete jednoduše zaslat novou nabídku, zvýhodněné nabídky či výzvu k akci. Emailový marketing je často diskutovaným tématem v ohledu na četnost zasílaných emailů. Někteří volí strategii agresivní a můžete se tak setkat s tzv. spamováním.

Jiní volí bezpečnější cestu zasílání reklamního sdělení méně často, až sporadicky. Nedá se jednoznačně říct, že ta či ona varianta je správná, nebo špatná. Důležitá je zde znovu strategie a důsledné plánování, jakým způsobem emailový marketing využít a zapojit do celkového dlouhodobého záměru.

SEO

Do celkové marketingové strategie rozhodně zapadá práce na optimalizaci webových stránek pro vyhledávače, neboli SEO. Jedná o dlouhodobou a těžkou práci, která není vidět hned. Optimalizace SEO je postupná, její návratnost je delší, ale z výhledové perspektivy se vyplatí. 

Ve zkratce se jedná o tzv. zaindexování vašich, stránek a podstránek pro vyhledávače jako je Google, Seznam a navyšování organických pozic ve vyhledávání. Laicky řečeno se jedná o to “být vidět co nejvýš zadarmo”. Veskrze správně optimalizovaný web funguje lépe než placená reklama ve vyhledávání. Docílit ovšem tak vysokého skóre zdarma není. 

Pro vysoké pozice ve vyhledávání je důležité mít správně nastavené nadpisy, popisy a textace článků, mít důvěryhodný web, dostatečně kvalitní obsah pro uživatele, zpětné odkazy a obecně perfektní skóre pro robotické systémy vyhledávačů. 

Nezapomínejte zapojit SEO do vaší strategie. Vyplatí se.

Analytika

Neodmyslitelnou součástí každé strategie je webová analytika. K té slouží obecně známí a nejčastěji používaný nástroj Google Analytics. Ten vám umožní detailně analyzovat chování uživatelů na vašem webu, fungování webových stránek a vyhodnocování marketingových strategií. 

Google Analytics nabízí komplexní datovou analytiku od měření uživatelské aktivity na základě atribučních modelů, sledování funkčnosti a atraktivnosti stránek, článků, či produktů, sledování změn chování a analyzování publika. 

Webová analytika vám umožní pochopit uživatele, testovat změny a vyhodnocovat dílčí strategické cíle. Je nesmírně důležité tento nástroj správně využívat a získané data správně aplikovat v rozvoji vašeho businessu. 

Jak implementovat službu Google Analytics na váš web a další návody naleznete v odkazu ZDE.

Na co si dát pozor

Při aplikaci a realizace marketingové strategie v online prostředí je třeba vyvarovat se zbytečných chyb, které vás připraví jak o vaše vlastní finanční prostředky, tak o potenciální zisk.

Konkrétně máme na mysli nerozvážné investice do špatně zvolených kampaní či reklamních systémů, přílišný tlak na uživatele, špatně zvolené reklamní znění, anebo časté nedodržení a špatné nastavení strategických kroků.

V marketingu v roce 2022 se také nevyplácí usínat na vavřínech a nechat vaše kampaně stagnovat. Rozhodně není vhodné dělat uspěchané kroky a přílišné, časté změny, ale nechat kampaň beze změny a pravidelné optimalizace stejnětak.

Důležitou součástí každé online strategie jsou také inovace, a to jak ze strany uživatelů, tak ze strany formátů a využitých kanálů. 

Vhodné je také využívat nástroje, které vám ulehčí práci a zautomatizují jednotlivé kroky. Typickým příkladem je např. nástroj PPCBee, který se nejčastěji využívá ve vyhledávací síti a slouží k plné automatizaci nabídek. Dalším takovým nástrojem je Megado (který se hodí primárně pro eshopy), který vám umožní upravovat podle aktuálních potřeb váš produktový feed.

Zkrátka, komu se nelení, tomu se zelení. Online marketing je proměnlivý, trh je proměnlivý a je třeba k tomu také tak přistupovat. Je důležité sledovat nejnovější trendy a využívat jich (reklamní systémy vás za to odmění). 

Závěrem

Závěrem bychom vám chtěli říct, že prostředí online marketingu je krásný svět nejrůznějších možností a dovolí vám projevit kreativitu i obchodní umění.

Stejně tak je ale neúprosný a tvrdý a zbytečné chyby na sebe nenechají dlouho čekat a projeví se. Pamatujte, že v jednoduchosti je síla a v tak silném konkurenčním prostředí jako je internet je vhodné být unikátní a nechat svou strategii vyniknout.

Přejeme vám mnoho úspěchů.

A pokud máte e-shop a zajímalo by vás, jak jej propagovat, více si o tom můžete přečíst v tomto článku.

Může Vás zajímat…

PPC agentury

PPC agentury

Máte zájem o spolupráci s někým, kdo rozumí online marketingu. Chcete získat návštěvnost na webu, rozšířit zákaznickou...

Jak zvýšit konverzní poměr

Jak zvýšit konverzní poměr

Konverzní poměr, neboli poměr mezi počtem návštěvníků webové stránky a počtem těch, kteří provedou nějakou cílenou...