Vizuální identita pro revolučního robota.

vodabrno.cz

Představení klienta.

Firma Voda Brno přináší revoluční inovaci v oblasti řízeného proplachování vodovodních sítí a trubní hydrauliky díky svému robotu Astacus. Tato patentovaná technologie vznikla na VUT v Brně. Portfolio jejich klientů zahrnuje české a zahraniční vodárenské společnosti, obce, hasičské sbory a další organizace vyžadující čištění vodovodního potrubí bez rizika zakalení vody nebo poškození vodovodní sítě.

Požadavky klienta.

Klient disponoval několika stroji s technologií Astacus, které chtěl představit na trhu a uvést je do provozu. Požádal nás o tvorbu polepů jednotlivých strojů ve firemních barvách splňujících požadavky na odolnost vůči okolním vlivům, protože se stroje používají v terénu. V souvislosti s představením strojů jsme dostali za úkol vytvořit informační letáky a vizitky pro potenciální partnery klienta. Vše jsme museli stihnout do data tiskové konference k představení strojů.

Naše řešení.

Nejdříve jsme dvě verze strojů pečlivě zaměřili a rozpracovali grafický návrh pro jejich jednotlivé panely. Po více iteracích s klientem jsme dospěli k finální podobě polepů, jejichž tisk a aplikaci jsme vyřešili s vybraným externím dodavatelem.

Ve stejném grafickém stylu jsme následně vytvořili informační letáky a vizitky. Vše jsme dodali a zpracovali v požadované kvalitě a termínu tak, aby mohla proběhnout prezentace nové technologie a uvedení do ostrého provozu.

Časová osa aktivit.

Máte podobný cíl?

Kontaktujte nás a pustíme se do toho!

+420 774 557 598

 chci@arrw.cz