Nová vizuální identita ve světě realit.

nemovitostiodrasti.cz

Představení klienta.

Rastislav Šrajer je zkušený realitní makléř působící na Moravě. Za sebou má již tisíce pronajatých nebo prodaných nemovitostí včetně těch z developerských projektů. Kromě prodeje a pronájmu poskytuje i související právní služby, videoprohlídky, fotografování a další.

Požadavky klienta.

Klient disponoval vizuální identitou, která neodpovídala povaze jeho podnikání. Požadoval její částečné nebo úplné přepracování s cílem posílit důvěryhodnost svých služeb. Zároveň bylo klíčové vyhnout se tradičním prvkům vizuálních identit v realitním sektoru – ikony domu, klíčů a podobně. Nová identita měla následně sloužit jako základ pro tvorbu nové webové prezentace.

Naše řešení.

Logo mělo vycházet z iniciálů klienta. Jiný název nebo symbol v tomto případě nebyl nutný, protože potenciální zákazníci mají přímou osobní interakci pouze s jedinou osobou. Kaligrafické provedení iniciálů přináší výhody v podobě dodání originality a pocitu jedinečnosti. Tento styl může být využíván i jako podpis, což přidává další rozměr logu klienta.

Výsledné logo bylo navrženo tak, aby vždy jasně reprezentovalo svého nositele. Přidáním typografického písma jsme zajistili jednoznačnost a srozumitelnost. Zároveň lze kaligrafickou část používat i samostatně ve vybraných situacích a aplikacích.

Následně jsme se soustředili na barevné schéma s cílem posílit důvěryhodnost klientových služeb. Definováno bylo základní barevné schéma – béžová jako barva domova a komfortu a tmavě modrá jako symbol bezpečí a důvěry. Jako sekundární barvy byly vybrány zlatá a white coffee. Ty zastupují luxus a prosperitu, respektive jednoduchost a klid.

Vybrali jsme také font pro doprovodné textace na základě jeho dobré čitelnosti i v rozsáhlejším těle textu, jakým může být popis nabízené nemovitosti na webové stránce. Samozřejmostí bylo také detailní vysvětlení práce s logem, včetně přípustných a nepřípustných variant jeho použití.

Časová osa aktivit.

Výsledek.

Výstupem naší práce je ucelená vizuální identita, kterou jsme zdokumentovali v logomanuálu. Ten obsahuje veškeré nezbytné informace pro budoucí používání vizuální identity při různých aplikacích. Byl využit například při vytváření nové webové stránky, kterou jsme zmiňovali.

V naší agentuře jsme integrovali celou identity do tvorby vizitek, newsletteru, plachet na inzerované nemovitosti a také do tvorby bannerů pro sociální sítě a dalších propagačních materiálů.

Máte podobný cíl?

Kontaktujte nás a pustíme se do toho!

+420 774 557 598

 chci@arrw.cz