Rabbit rail a nová vizuální identita.

rabrail.cz

Představení klienta.

Společnost Rabbit Rail se specializuje na nákladní železniční přepravu v 7 zemích Evropy. Její výhody zahrnují expresní a tzv. last mile přepravu včetně překládky materiálu. Mezi hlavní přepravované komodity patří zejména dřevo a nafta. Cílovou skupinu tvoří spediční a výrobní firmy.

Požadavky klienta.

Bylo nám zadáno vylepšit brandovou stránku společnosti tak, aby byla více zapamatovatelná a působila moderně v rámci svého segmentu. Současně klient vyjádřil zájem o posílení povědomí o dalších nabízených službách, které zatím nebyly využívány současnými zákazníky.

Naše řešení.

Vytvořili jsme přesnou definici cílové skupiny, na základě které jsme vypracovali vhodnou komunikační strategii. Navrhli jsme redesign současných grafických podkladů s cílem vytvořit univerzální a přenositelné grafické návrhy. Pro podporu zájmu o další služby klienta jsme představili placenou PPC kampaň zaměřenou na oslovování přesně definované cílové skupiny.
Byla vytvořena kompletní dokumentace vizuální komunikace, která hrála klíčovou roli při stanovení jednotlivých claimů. Tyto claimy se nyní odrážejí ve všech nových materiálech.
Navrhli jsme novou brožuru, která podrobně prezentuje služby klienta a je vhodná pro využití během obchodních jednání či konferencí.
Vytvořili jsme nový design vektorové grafiky s důrazem na upřesnění klientových služeb, konkrétně na expresní železniční přepravu.
Ke zvýšení dosahu značky Rabbit Rail jsme vytvořili krátké video upoutávky, jež byly následně využity v reklamních kampaních.
Pro akvizici nových zákazníků jsme iniciovali reklamní kampaně na LinkedIn a také na Google prostřednictvím vyhledávacích dotazů.

Časová osa aktivit.

Výsledek.

Úspěšně jsme sjednotili všechny firemní materiály do jednotného stylu komunikace. Tímto krokem jsme vytvořili pro vedení společnosti efektivní návod pro tvorbu nových reklamních materiálů zajišťující konzistentní využití komunikačních a vizuálních prvků. Výsledkem je zvýšená zapamatovatelnost značky díky jednotným prvkům napříč různými kanály a modernizované vizuální podobě společnosti.

Nové PPC kampaně vedly v meziročním srovnání k nárůstu návštěvnosti o 57 % a generovaly nové poptávky prostřednictvím webové stránky.

Máte podobný cíl?

Kontaktujte nás a pustíme se do toho!

+420 774 557 598

 chci@arrw.cz