+ 46 % nárůst doby strávené na webu.

cgm.com

Představení klienta.

Klient je předním poskytovatelem zdravotnického softwaru, jehož řešení používá téměř 50 % trhu ambulantních zdravotnických zařízení v Česku. Kromě toho jsou jeho inovativní řešení využívána v 59 dalších zemích po celém světě. Zaměřuje se nejen na údržbu a aktualizaci rozšířených lékařských softwarů pro různé odbornosti, ale hlavně na implementaci nové generace ambulantního softwaru CGM MEDISTAR.

Požadavky klienta.

Zaměřit se na lékařskou komunitu v rámci online marketingu představuje určité výzvy. Lékaři obvykle patří do starší generace uživatelů a projevují konzervativní přístup k novým technologiím.

Klient v současnosti využívá různé offline komunikační kanály k oslovování lékařů. Rozpoznává také potenciál online reklamy, který zatím nebyl plně nevyužíval. Hlavním cílem bylo oslovit relevantní uživatele online prostřednictvím vhodné prezentace klientova softwaru a motivovat je k návštěvě webových stránek pro další informace.

Naše řešení.

V první fázi naší práce jsme se soustředili na důkladné nastavení analytických nástrojů, abychom byli schopni správně vyhodnotit získaná data. Prověřili jsme a aktualizovali všechny události na webových stránkách v rámci GTM a GA4. Navrhli jsme strategický plán zaměřený na zvýšení relevance sdělení pro naše cílové uživatele. Vytvořili jsme nové reklamní texty šité na míru starší i mladší generaci lékařů. Dále jsme vytvořili zadání pro bannery tak, aby byly zdůrazněny hlavní benefity nabízených softwarů.

Reklamní bannery byly navrženy tak, aby bylo zřejmé, že jeho používání zvládnou i starší uživatelé. Informace v reklamních textech jsme volili s ohledem na naše cílení, aby každá skupina uživatelů dostala přesně ty informace, které jsou pro ni nejvíce relevantní.

Testovali jsme stejná sdělení na bannerech vyobrazujících ženské i mužské lékaře, abychom ověřili, jaká osoba je pro předání požadované informace efektivnější.

Provedli jsme novou analýzu klíčových slov, kterou jsme rozdělili na primární a sekundární dotazy. Ke stěžejním výrazům, které nejsou často vyhledávané, jsme našli alternativy, abychom lékaře zasáhli sdělením ve správných momentech.

Remarketing měl pro nás největší váhu. Znovu jsme oslovovali uživatele, kteří již projevili zájem a poskytli jim doplňující informace včetně videí. S tím souvisela i leadgen kampaň vyzývající k vyzkoušení demoverze systému zdarma.

Časová osa aktivit.

Výsledek.

Kombinace úpravy textů a nového cílení pomohla k eliminaci irelevantních návštěvníků webu. Naše bannery navíc zaznamenaly vyšší míru prokliku. V řeči čísel se díky implementaci nové strategie a přístupu k reklamám v meziročním srovnání zvýšila průměrná doba uživatele na stránce o 46 % a míra okamžitého opuštění klesla o 48 %.

Remarketing nám umožnil efektivně komunikovat benefity systému do větší hloubky a přimět zájemce nejen k opakované návštěvě webu, ale hlavně k zanechání kontaktu pro další, tentokrát již obchodní, komunikaci.

Změna ambulantního softwaru je proces, který u lékařů vyžaduje čas, ale data naznačují, že kvalita potenciálních zájemců se zlepšila na základě chování na webové stránce. S klientem nadále v kampani pokračujeme a aktivně diskutujeme o nových nápadech a strategiích pro ještě lepší využití online kanálů v tomto náročném segmentu.

46 %

delší doba na stránce

48 %

pokles míry opuštění

52 %

vyšší míra interakce s obsahem

Máte podobný cíl?

Kontaktujte nás a pustíme se do toho!

+420 774 557 598

 chci@arrw.cz