BWS

+ 825 % zlepšení pozic klíčových slov na první stránce googlu.

bws-prerov.cz

BWS

Představení klienta.

Společnost BWS Přerov je na trhu již přes 30 let. Navrhuje a dodává privání i veřejné bazény, whirlpooly, sauny, parní lázně, ochlazovny a odpočívárny. Mezi jejich klienty patří majitelé rodinných domů, ale také hotely a různá wellness centra. Starají se o komplexní služby od návrhu projektu až po zákaznický servis po montáži.
BWS

Požadavky klienta.

Dostali jsme za úkol zvýšit viditelnost značky na trhu na Moravě a získat nové zákazníky ze soukromého sektoru. Klient měl při zahájení spolupráce nové stránky a chtěl je analyzovat z pohledu potenciálu pro organické vyhledávání. Také bylo důležité v souvislosti s rozšiřováním byznysu oslovit zájemce o volné pracovní pozice.

Naše řešení.

V první fázi jsme připravili komunikační koncept, který zahrnoval optimální využití PPC kanálů pro oslovování cílové skupiny a zvýraznění značky. Paralelně probíhal SEO audit webové stránky, odhalující překážky pro potenciál nových webových stránek. Na základě něj vznikla analýza klíčových slov a doporučení pro nové podstránky. Na novém webu chyběla také nastavená analytika, a proto jsme ji museli implementovat, abychom mohli vyhodnocovat chování návštěvníků a úspěšnost reklamních kampaní.
Vytvořili jsme nové grafické návrhy pro sociální sítě s důrazem na zvýraznění emocí, které zákazníci prožívají při interakci s produkty našeho klienta.
Vzhledem k tomu, že klient dosud nepracoval s video obsahem, vytvořili jsme nové video upoutávky, které jsou zaměřené na emocionální propojení s cílovou skupinou.
Pro oslovovení architektů jsme využili profesionální síť LinkedIn, což nám umožnilo cílit na tento specifický obor. Pro zvýšení konverzního poměru jsme rovněž vytvořili speciální landing page.
V rámci komunikačního mixu nemohli chybět ani vyhledávací kampaně zaměřené na konkrétní výrazy.
Analýza klíčových slov nám poskytla nové výrazy, na něž by se klient mohl zaměřit pro získání nových zákazníků.

Výsledek.

Od zahájení aktivit došlo k výraznému nárůstu viditelnosti značky BWS Přerov, což vedlo ke zvýšení počtu poptávek ze soukromého sektoru. Placená reklama úspěšně přispěla k získání dalších zájemců o volné pracovní pozice. SEO dosáhlo rapidního nárůstu o 312% v návštěvnosti od počátku našich aktivit. Zlepšení pozic klíčových slov na první stránce Google bylo svědkem nárůstu o 825%.

312 %

nárůst organické návštěvnosti

825 %

nárůst klíčových slov na první stránce Googlu

Máte podobný cíl?

Kontaktujte nás a pustíme se do toho!

+420 774 557 598

 chci@arrw.cz